IEA 333

5 juli - IViR - Blockchain and Copyright Symposium

5 july Amsterdam. The Blockchain and Copyright Symposium brings together stakeholders in the copyright management and licensing domain to critically review the pros and cons of blockchain technologies for copyright-related applications. We invited representatives of rights holders (collective rights management organizations investing in blockchain technology), start-up disruptors (who use the Ethereum platform to develop a decentralized content distribution and remuneration system), and legal scholars to discuss the possible uses of – and reasonable expectations for) this technology.

IEA 325

8 juni - VvRr voorjaarsvergadering

Voorjaarsbijeenkomst 2017 met als onderwerp: "De toekomst van toezicht"
Aanvang:             13.30 uur  (registratie vanaf 13.00 uur)
Locatie:                Bird & Bird, Zuid-Hollandplein 22 te Den Haag

Toezichthouders en zelfregulerende instanties gaan ieder op hun eigen manier met hun tijd mee. Hoe laveren zij in het huidige speelveld, en wat is hun toekomstvisie? Kom op 8 juni luisteren naar (en praten met) prominente sprekers van onder meer de Stichting Reclame Code (SRC), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Keuringsraad KOAG/KAG.

De Voorjaarsbijeenkomst zal om 13.30 uur starten met de Algemene Ledenvergadering en zal om 17.15 uur eindigen met een borrel. Het definitieve programma van deze middag volgt spoedig.

IEA 332

15 juni - Book launch & mini-symposium European Trade Mark Law - A Commentary

Om de publicatie van dit boek, geschreven door Martin Senftleben en Anette Kur, te vieren zal op donderdag, 15 juni 2017, 15:30-19:30 uur, een book launch in de vorm van een minisymposium met het thema "European Trade Mark Law - A Commentary" op de VU plaatsvinden (VU Hoofdgebouw, zaal Agora 1 (derde verdieping), De Boelelaan 1105, Amsterdam). Dit wordt een boeiend symposium in het Engels. Alexander von Mühlendahl (München) en Graeme Dinwoodie (Oxford) hebben keynote speeches toegezegd. Antoon Quaedvlieg gaat het boek bespreken:

IEA 317

13 juni - Nationaal Octrooirechtcongres

Op dinsdag 13 juni 2017 vindt het 9e Nederlandse Octrooicongres plaats in Het College Hotel in Amsterdam. Tijdens het Congres worden alle recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken en wordt stilgestaan bij de impact daarvan op de praktijk. Daarnaast komen de volgende onderwerpen tijdens het congres aan bod:
- Panelpresentatie van de rechtbank en het Hof Den Haag
- kwekersvrijstelling
- FRAND
- EOB
- UPC

IEA 318

6 juli - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

Aanmelden Op donderdag 6 juli 2017 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Charles Gielen, Paul Geerts en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

IEA 313

Basiscursus Kwekersrecht (18 en 25 september)

Maandag 18 en 25 september 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden, 10 PO NOvA. In deze basisopleiding worden de fundamenten van het kwekersrecht behandeld. De opleiding is gericht op al diegenen die met kwekersrechtaangelegenheden te maken hebben of binnen afzienbare tijd zullen krijgen. Lees meer

IEA 331

5 oktober - Studiedag Onrechtmatige Perspublicaties 2017 - 7e editie

PAO Leiden

Link. Dit jaar organiseert de Universiteit Leiden de 7e editie van de studiedag ‘Onrechtmatige perspublicaties’. Deze dag is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks evenement en wordt zeer gewaardeerd vanwege het hoge niveau, de praktische insteek en vanwege de verschillende invalshoeken waar juristen en advocaten Media / IE, bedrijfsjuristen en rechters die zich met dit vakgebied bezighouden, samenkomen om de laatste ontwikkelingen op Nederlands en Europees niveau door te nemen.

IEA 314

Actualiteiten Auteursrecht 2017 (6, 13, 20 november)

Maandag 6, 13 en 20 november 2017 van 16.00 tot 19.10 uur, te Leiden. 8 PO NOvA. SAVE THE DATE Recente en te verwachten wet- en regelgeving, recente jurisprudentie uit binnen en buitenland. Onder leiding van prof.mr. D.J.G. Visser, hoogleraar intellectuele eigendomsrecht Universiteit Leiden. Lees meer