IEA 343

3 november - VvA studiemiddag: verbouwing en sloop: het persoonlijkheidsrecht van de architect

De eerstvolgende VvA ledenvergadering en studiemiddag zal plaatsvinden op vrijdag 3 november 2017 in de Tolhuistuin, IJpromenade 2 te Amsterdam. De ledenvergadering zal om 13.30 beginnen. Het wetenschappelijke gedeelte begint om 14.00 uur en zal als thema hebben: “Verbouwing en sloop: het persoonlijkheidsrecht van de architect.” De vergadering zal om 17.00 uur eindigen waarna kan worden nagepraat tijdens de borrel.

IEA 342

10 november - VFenR - Recht en praktijk bij doorontwikkeling van bestaande geneesmiddelen - Farma & Krom

Op vrijdagochtend 10 november 2017 zal in Amsterdam de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Farma en Recht (VFenR) plaatsvinden: “Recht en praktijk bij doorontwikkeling van bestaande geneesmiddelen - Farma & Krom”. Tijdens de bijeenkomst staat de ontwikkeling van bestaande – off-patent – geneesmiddelen voor nieuwe toepassingen centraal. Veel oude geneesmiddelen kunnen worden gebruikt voor andere dan de registreerde toepassing. Bovendien is over (oude) geneesmiddelen al veel bekend, waardoor de ontwikkelingskosten lager kunnen zijn dan voor het ontwikkelen van een volledig nieuw geneesmiddel. Binnen het huidige systeem van geneesmiddelregulering (toelating, prijzen, vergoeding, IP) zijn er echter onvoldoende prikkels om bestaande geneesmiddelen verder te ontwikkelen.

IEA 337

16 november 2017 - Het Nationaal Mediarechtcongres

Uitgeverij deLex organiseert in samenwerking met het Commissariaat voor de Media op vrijdag 16 februari 2018 in The College Hotel in Amsterdam, van 12.30 - 17.30 Het Nationaal Mediarechtcongres. Over de nieuwe richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, actualiteiten in het Mediarecht, stand van zaken wetgeving, jurisprudentie HvJ EU en EHRM, kortom een intensief congres over het Mediarecht dat u niet mag missen. Het programma is samengesteld door prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning. U kunt zich aanmelden.

IEA 340

Congres ‘25 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek’ met een workshop over Boek 9 BW

25jaarNBW boek9

Maandag 20 november van 12.00-18.00 uur (met inlooplunch) Locatie: New Babylon Meeting Center, Den Haag. Graag nodigt de sector privaatrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie belangstellenden uit voor het congres ‘25 jaar NBW, met het oog op de toekomst’. Vijfentwintig jaar geleden kwam het Nieuw Burgerlijk Wetboek tot stand. Doel was de rechtsontwikkeling van het burgerlijk recht coherent en kenbaar wettelijk te verankeren. Sinds die tijd is er veel veranderd. Moderne communicatiemiddelen zijn opgekomen. Data en kennis zijn steeds toegankelijker geworden. Drones, zelfrijdende auto’s en het “internet of things” komen op ons af. De wereld is verder geïnternationaliseerd. Wat betekent dit voor het Burgerlijk Wetboek (BW)? Zijn de opvattingen over het burgerlijk recht veranderd? Is het BW klaar voor de toekomst?

 

IEA 339

15 en 16 november - BMM Brussels en Dutch Event

Het Brussels Event en Dutch (voorheen Rotterdam) Event zal dit najaar plaatsvinden op 15 en 16 november. Onderwerp is de Brexit en de gevolgen voor de IE praktijk (met name merken en modellen). Kate O'Rourke, advocaat en voorzitter van de  BMM zustervereniging “UK Chartered Institute of Trade Mark Attorneys” zal beide avonden een lezing geven over (alle implicaties van) de Brexit. Zij spreekt op 15 november in Brussel en op 16 november in Rotterdam (bij Ploum Lodder Princen). Inschrijving kan via het BMM secretariaat: secretariaat@bmm.nl.

IEA 314

Actualiteiten Auteursrecht 2017 (6, 13, 20 november)

Maandag 6, 13 en 20 november 2017 van 16.00 tot 19.10 uur, te Leiden. 8 PO NOvA. SAVE THE DATE Recente en te verwachten wet- en regelgeving, recente jurisprudentie uit binnen en buitenland. Onder leiding van prof.mr. D.J.G. Visser, hoogleraar intellectuele eigendomsrecht Universiteit Leiden. Lees meer

IEA 341

28 november - Najaarsvergadering VvRr

logo vvrr

De Najaarsvergadering van de Vereniging voor Reclamerecht zal plaatsvinden op dinsdag 28 november 2017 in het Lloyd Hotel te Amsterdam. Het bestuur nodigt u van harte uit voor een walking lunch vanaf 13.00 uur. De inhoudelijke bijeenkomst start om 13.30 uur en wordt rond 17.00 uur afgerond met een borrel. Het thema van deze middag is “Privacy in reclame”.

Aanmelden kan vóór 17 november 2017 via een e-mail aan het secretariaat (secretariaat@vvrr.nl).

IEA 336

8 december - 19e Benelux Merkendag

Link Thema: Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie op merkengebied. Tijdens het congres wordt uiteraard weer aandacht besteed aan de actuele jurisprudentie en ontwikkelingen van 2017. Alle relevante merkenuitspraken die het Europese Hof van Justitie het afgelopen jaar heeft gewezen zullen de revue passeren. Ook wordt stilgestaan bij de belangrijkste Benelux uitspraken en oppositiebeslissingen van het BBIE. Daarnaast krijgt u een vooruitblik op te verwachten ontwikkelingen. Dit jaar wordt er aandacht besteed aan strategische vraagstukken in merkinbreukzaken.

Gaat u eerst overleggen om tot een oplossing te komen of gaat u er juist vol in en direct procederen? Wat is in welke situatie het beste? Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan een belangrijk, maar niet altijd even helder belicht onderwerp uit het merkenrecht: licentiëring. Wanneer ga je een merk wel of niet licentiëren? Welke (juridische) aspecten komen hier allemaal bij kijken? Welke gevaren kunnen gepaard gaan met licentiëren, vooral internationaal?

Kortom: de 19e Benelux Merkendag biedt u wederom zeer interessante en uitdagende onderwerpen.   

IEA 338

vanaf 5 maart 2018 - Leergang Intellectueel Eigendomsrecht

Vanaf 5 maart 2018. Met de leergang Intellectueel eigendomsrecht, die in maart 2018 start, krijgt u overzicht over de verschillende intellectuele eigendomsrechten en inzicht in het strategische gebruik en het efficiënte beheer van deze rechten. De leergang Intellectueel eigendomsrecht is ontwikkeld voor advocaten, bedrijfsjuristen en juristen bij (semi-)overheden, maatschappelijke organisaties en adviesbureaus, die een systematisch overzicht willen verkrijgen van de basisleerstukken van het intellectueel eigendomsrecht. Meer informatie