IEA 313

Basiscursus Kwekersrecht (18 en 25 september)

Maandag 18 en 25 september 2017 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden, 10 PO NOvA. In deze basisopleiding worden de fundamenten van het kwekersrecht behandeld. De opleiding is gericht op al diegenen die met kwekersrechtaangelegenheden te maken hebben of binnen afzienbare tijd zullen krijgen. Lees meer

IEA 335

13 oktober - Dag van Designbescherming

Link Thema: De nuance tussen origineel en namaak Tijdens deze tweede editie van het seminar Dag van Designbescherming krijgt u van top-juristen weer actuele ontwikkelingen en interessante onderwerpen te horen uit de wereld van design van producten en de bescherming daarvan. Jesse Hofhuis geeft u een update van de rechtspraak rondom vormgeving. Alexander Hagen vertelt u over de beste internationale depotstrategie voor modellen. Henning Hartwig uit Duitsland zal spreken over designprotection in de EU. Dirk Visser geeft u inzicht in de lastig te doorgronden grenzen van het auteurs- en modellenrecht en de slaafse nabootsing. Dagvoorzitter Bas Kist zal de lezingen afwisselen met voorbeelden van verhalen over geslaagde en minder geslaagde bescherming van design.

IEA 331

5 oktober - Studiedag Onrechtmatige Perspublicaties 2017 - 7e editie

PAO Leiden

Link. Dit jaar organiseert de Universiteit Leiden de 7e editie van de studiedag ‘Onrechtmatige perspublicaties’. Deze dag is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks evenement en wordt zeer gewaardeerd vanwege het hoge niveau, de praktische insteek en vanwege de verschillende invalshoeken waar juristen en advocaten Media / IE, bedrijfsjuristen en rechters die zich met dit vakgebied bezighouden, samenkomen om de laatste ontwikkelingen op Nederlands en Europees niveau door te nemen.

IEA 337

16 november - Het Nationaal Mediarechtcongres

Uitgeverij deLex organiseert in samenwerking met het Commissariaat voor de Media op donderdag 16 november 2017 in The College Hotel in Amsterdam, van 12.30 - 17.30 Het Nationaal Mediarechtcongres. Over de nieuwe richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, actualiteiten in het Mediarecht, stand van zaken wetgeving, jurisprudentie HvJ EU en EHRM, kortom een intensief congres over het Mediarecht dat u niet mag missen.

Het programma is samengesteld door prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning. Invulling programma volgt. U kunt zich nu al aanmelden hier, of door een mail te sturen naar info@delex.nl

IEA 314

Actualiteiten Auteursrecht 2017 (6, 13, 20 november)

Maandag 6, 13 en 20 november 2017 van 16.00 tot 19.10 uur, te Leiden. 8 PO NOvA. SAVE THE DATE Recente en te verwachten wet- en regelgeving, recente jurisprudentie uit binnen en buitenland. Onder leiding van prof.mr. D.J.G. Visser, hoogleraar intellectuele eigendomsrecht Universiteit Leiden. Lees meer

IEA 334

BMM: Réunion d'automne les 23 et 24 novembre 2017 à Rotterdam

FR: La prochaine réunion de la BMM se tiendra les jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017 sur le navire SS Rotterdam à Rotterdam. De plus amples informations suivront prochainement. Entretemps, nous vous souhaitons de bonnes vacances.

NL: Op donderdag 23 en vrijdag 24 november as. zal de najaarsvergadering 2017 plaatsvinden op het schip SS Rotterdam te Rotterdam. Nadere informatie volgt snel. Intussen wensen wij u een fijne vakantie.

 

IEA 336

8 december - 19e Benelux Merkendag

Link Thema: Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie op merkengebied. Tijdens het congres wordt uiteraard weer aandacht besteed aan de actuele jurisprudentie en ontwikkelingen van 2017. Alle relevante merkenuitspraken die het Europese Hof van Justitie het afgelopen jaar heeft gewezen zullen de revue passeren. Ook wordt stilgestaan bij de belangrijkste Benelux uitspraken en oppositiebeslissingen van het BBIE. Daarnaast krijgt u een vooruitblik op te verwachten ontwikkelingen. Dit jaar wordt er aandacht besteed aan strategische vraagstukken in merkinbreukzaken.

Gaat u eerst overleggen om tot een oplossing te komen of gaat u er juist vol in en direct procederen? Wat is in welke situatie het beste? Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan een belangrijk, maar niet altijd even helder belicht onderwerp uit het merkenrecht: licentiëring. Wanneer ga je een merk wel of niet licentiëren? Welke (juridische) aspecten komen hier allemaal bij kijken? Welke gevaren kunnen gepaard gaan met licentiëren, vooral internationaal?

Kortom: de 19e Benelux Merkendag biedt u wederom zeer interessante en uitdagende onderwerpen.