IEA 344

15 december - Nationaal Reclamerechtcongres 2017

Aanmelden voor de bijeenkomst. Op 15 december 2017 vindt het Nationaal Reclamerechtcongres plaats in de Geertekerk in Utrecht. Tijdens het congres worden alle recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken en wordt stilgestaan bij de impact daarvan op de praktijk. Deze cursus biedt verdieping en de verbreding voor de specialist met voorkennis.

IEA 336

8 december - 19e Benelux Merkendag

Link Thema: Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie op merkengebied. Tijdens het congres wordt uiteraard weer aandacht besteed aan de actuele jurisprudentie en ontwikkelingen van 2017. Alle relevante merkenuitspraken die het Europese Hof van Justitie het afgelopen jaar heeft gewezen zullen de revue passeren. Ook wordt stilgestaan bij de belangrijkste Benelux uitspraken en oppositiebeslissingen van het BBIE. Daarnaast krijgt u een vooruitblik op te verwachten ontwikkelingen. Dit jaar wordt er aandacht besteed aan strategische vraagstukken in merkinbreukzaken.

Gaat u eerst overleggen om tot een oplossing te komen of gaat u er juist vol in en direct procederen? Wat is in welke situatie het beste? Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan een belangrijk, maar niet altijd even helder belicht onderwerp uit het merkenrecht: licentiëring. Wanneer ga je een merk wel of niet licentiëren? Welke (juridische) aspecten komen hier allemaal bij kijken? Welke gevaren kunnen gepaard gaan met licentiëren, vooral internationaal?

Kortom: de 19e Benelux Merkendag biedt u wederom zeer interessante en uitdagende onderwerpen.   

IEA 338

vanaf 5 maart 2018 - Leergang Intellectueel Eigendomsrecht

Vanaf 5 maart 2018. Met de leergang Intellectueel eigendomsrecht, die in maart 2018 start, krijgt u overzicht over de verschillende intellectuele eigendomsrechten en inzicht in het strategische gebruik en het efficiënte beheer van deze rechten. De leergang Intellectueel eigendomsrecht is ontwikkeld voor advocaten, bedrijfsjuristen en juristen bij (semi-)overheden, maatschappelijke organisaties en adviesbureaus, die een systematisch overzicht willen verkrijgen van de basisleerstukken van het intellectueel eigendomsrecht. Meer informatie