IEA 345

IE-Diner 2018

IE-Diner 2018

Op donderdag 25 januari 2018 organiseert deLex het jaarlijkse IE-Diner in de marmeren hal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, een mooie avond met IE-juristen. Een vijfgangendiner met een goed glas wijn en uiteraard tafelspeeches van bekende (IE-)juristen.

IEA 349

2 februari - VvA Studiemiddag - Het uitgeversrecht revisited

Meer dan 25 jaar nadat er in de vereniging uitvoerig is gesproken over de wenselijkheid van een uitgeversrecht, staat dit onderwerp opnieuw op de agenda.

Persuitgevers bepleiten een eigen recht naast het auteursrecht. Veel nieuws wordt tegenwoordig gelezen via Facebook en andere social media. Daarbij volstaat men in veel gevallen met de headlines of snippets en klikt men niet door naar het volledige artikel op de website van de uitgever. Door deze ontwikkeling zijn het in toenemende mate de social media platforms die advertentie-inkomsten genereren met het nieuws. Met een eigen recht verwachten uitgevers met deze platforms te kunnen onderhandelen over licentievergoedingen en ongelicenseerd gebruik te kunnen bestrijden.

 

IEA 346

14 maart - AIPPI-Symposium 2018 - het programma

Het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom vindt plaats op woensdag 14 maart 2018. Ook dit jaar zal er een bloemlezing van de meest relevante ontwikkelingen in het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht worden gegeven en zullen in de middag drie debatten worden gehouden. Tijdens het symposium zal de jaarlijkse VIE-prijs worden uitgereikt. Nominaties hiervoor zijn welkom tot 26 januari 2018. De inschrijving via het online registratieformulier is geopend.

IEA 347

23 maart - BMM Voorjaarsvergadering

De BMM Voorjaarsvergadering 2018 zal plaatsvinden op vrijdag 23 maart a.s. in de jachtclub op Linkeroever in Antwerpen, België – zie  www.rycb.be.

Tijdens deze voorjaarsbijeenkomst komen alle atypische merken aan bod, van positiemerken (Louboutin) tot smaakmerken (Heksenkaas) en van vlaggen tot iconische  kunstwerken. Tijdens de gehele bijeenkomst, ook het ALV gedeelte, bestaat de mogelijkheid via de aanwezige simultaan vertaling de sprekers in uw eigen taal te volgen. Het programma wordt erkend door de Belgische Balies en Balie van Luxemburg. Het BMM-Secretariaat voorziet binnen 3 weken na de bijeenkomst in een deelnamecertificaat met vermelding van het aantal netto-opleidingsuren (maximaal 6) en de behaalde keurmerkpunten.

Ook dit jaar is een korting van €50 van toepassing voor BMM-leden die zich voor de Vereniging inzetten in Bestuur of commissies. Gelieve dit aan te geven op het inschrijfformulier.

Met plezier wensen wij tevens uw aandacht te vestigen op de oprichting van “Young BMM”. Deze commissie richt zich specifiek tot onze leden onder de 36 jaar om hen een laagdrempelig netwerk aan te bieden waar zij hun collega’s beter kunnen leren kennen en hun kennis kunnen delen. Indien u zelf – of iemand van uw medewerkers - aan deze voorwaarde voldoet, nodigt Young BMM u ook graag de avond vóór de Voorjaarsbijeenkomst uit op hun kick-off evenement op 22 maart 2018 waarvoor u in bijlage de uitnodiging en alle nodige informatie vindt.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen in Antwerpen op 22 en/of 23 maart 2018 ! Schrijf snel in want het deelnemersaantal is beperkt.
 
Met hartelijke groet,Paul Maeyaert , voorzitter BMM
De leden van de Programmacommissie

IEA 338

vanaf 5 maart 2018 - Leergang Intellectueel Eigendomsrecht

Vanaf 5 maart 2018. Met de leergang Intellectueel eigendomsrecht, die in maart 2018 start, krijgt u overzicht over de verschillende intellectuele eigendomsrechten en inzicht in het strategische gebruik en het efficiënte beheer van deze rechten. De leergang Intellectueel eigendomsrecht is ontwikkeld voor advocaten, bedrijfsjuristen en juristen bij (semi-)overheden, maatschappelijke organisaties en adviesbureaus, die een systematisch overzicht willen verkrijgen van de basisleerstukken van het intellectueel eigendomsrecht. Meer informatie