IEA 361

17 mei - Seminar Nietigheid en Benelux Gerechtshof

Aanmelden. BOIP heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring (hierna: ‘de nietigheidsprocedure’). Deze treedt in werking op 1 juni 2018 tezamen met de nieuwe bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof, de nieuwe en exclusieve beroepsinstantie voor BOIP.

Wij nodigen u graag uit om in primeur kennis te maken met deze materie tijdens een seminar op 17 mei 2018 bij ons aan de Bordewijklaan in Den Haag.

13.00 uur      Ontvangst
13.30 uur      Opening
13.40 uur      Presentatie Nietigheid door Eline Schiebroek en Camille Janssen (BOIP)
14.20 uur      Panelgesprek Nietigheid met Adonna Alkema (Hofhuis Alkema Groen Advocaten) en Johan Dedeckel (Gevers)
15.00 uur      Pauze
15.30 uur      Presentatie Benelux-Gerechtshof – Deel I door Xandra Kiers-Becking (Benelux-Gerechtshof en Gerechtshof Den Haag)
15.50 uur      Presentatie Benelux-Gerechtshof – Deel II door Pieter Veeze (BOIP)
16.10 uur      Panelgesprek Benelux-Gerechtshof met Xandra Kiers-Becking, Pieter Veeze en Fernand de Visscher (Simont Braun)
16.30 uur      Afsluiting
16.45 uur      Netwerkborrel
19.00 uur       Einde