IEA 328

22 mei - Big data & het recht

big data en het recht boek

Link Symposium 'Big data & het recht', 22 mei a.s., Universiteit Utrecht. In één middag een overzicht van het hele juridische kader voor de verwerking van big data in de private sector. Met de explosieve groei van big data toepassingen neemt het belang van kennis over het juridisch kader voor big data toe. Het symposium en het boek verschaffen een overzicht van de diverse rechtsgebieden die van belang zijn voor de regulering van big data technieken. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor het privacyrecht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het telecommunicatierecht, maar het overzicht is daar niet toe beperkt. Het consumentenrecht, het mededingingsrecht en het non-discriminatierecht zijn ook relevant en vullen de privacyrechtelijke regels op belangrijke punten aan. Bovendien kunnen big data toepassingen botsen met intellectuele eigendomsrechten. Daarom wordt in het boek ook aandacht besteed aan het IE-recht.

Alle rechtsgebieden worden op een toegankelijke en praktische manier ingeleid door experts. Door alle rechtsgebieden bijeen te brengen, wordt de wisselwerking tussen de rechtsgebieden duidelijk en ontstaat een mooi compleet beeld van het juridisch kader.

Inschrijven
Waar: Universiteit Utrecht, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Janskerkhof 12, Utrecht.
Wanneer: 22 mei 2017, 13:30 - 17:30
Prijs: Toegang € 150,-
Inclusief: exemplaar van het boek ‘Big Data & het recht’, koffie, thee en borrel
Ordepunten: Met het bijwonen van deze bijeenkomst kunnen advocaten 3 PO-punten aanvragen. Desgewenst wordt hiertoe een certificaat van deelname verstrekt.
Programma
Op 22 mei 2017 vindt het symposium ‘Big data & het recht’ plaats in het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht. Tijdens deze middag staat het verschijnen van het gelijknamige boek centraal. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan mr. A. Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De inhoud wordt in vogelvlucht besproken door de auteurs. U krijgt daardoor in één middag een overzicht van het hele juridische kader voor de verwerking van big data in de private sector en ontvangt na afloop een exemplaar van het boek.

U bent van harte welkom bij het symposium. De kosten van deelname bedragen € 150,-.

Programma
13.00 uur Inloop (ontvangst met koffie en thee)

13:30 uur Opening
Prof.mr.dr. Madeleine de Cock Buning, hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht aan de Universiteit Utrecht, voorzitter van het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht;

13:35 uur Inleiding en aanbieding boek aan mr. A. Wolfsen
Prof.mr.dr. Peter Blok, hoogleraar Octrooirecht en privacy aan de Universiteit Utrecht en raadsheer in het gerechtshof Den Haag

13:50 uur De technologie van big data
Mr.dr.ir. Bart Custers, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden

14.15 uur Big data en het gegevensbeschermingsrecht
Prof.mr.dr. Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT law aan de Universiteit van Tilburg en senior of counsel bij Morrison & Foerster; en Mr. Alex van der Wolk, partner bij Morrison & Forrester

14.40 uur Big data en het consumentenrecht
Prof.mr.dr. Natali Helberger, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam

15:05 uur Pauze

15.30 uur Big data en het intellectuele eigendomsrecht
Prof.mr.drs. Madeleine de Cock Buning, hoogleraar Auteurs-, Communicatie- en Mediarecht aan de Universiteit Utrecht; en Mr. Roeland de Bruin, universitair docent aan de Universiteit Utrecht en IT-jurist bij Mitopics

15.55 uur Big data en het non-discriminatierecht
Mr. Hans Lammerant, onderzoeker verbonden aan de Law, Science, Technology and Society (LSTS) onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit Brussel; en Prof.mr.dr. Peter Blok, hoogleraar Octrooirecht en privacy aan de Universiteit Utrecht

16.20 uur Big data en het mededingingsrecht
Mr. Berend Jan Drijber, partner bij Pels Rijcken

16.45 uur Big data en het telecommunicatierecht
Prof.mr.dr. Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij en partner bij Brinkhof; en Mr. Tineke van de Bunt, advocaat-medewerker bij Brinkhof

17.10 uur Overkoepelende afsluiting

17:30 uur Borrel