IEA 360

28 juni - IE-Zomer Forum: Max Douchegoot in Cordoba - programma-update

IE Zomer Forum 2018

Op donderdag 28 juni organiseert deLex het jaarlijkse IE-Zomer Forum in het Volkshotel (Amsterdam). De inschrijvingen zijn geopend!
Blok 1: Het zonder winstoogmerk online hergebruiken van een foto die al gratis op internet staat
Blok 2: Het verdwijnen van de Kinderkapperstoel-leer door het Douchegoot-arrest
Blok 3: Het commercieel portretrecht, lookalike, parodie en schadevergoeding

12.00 uur Intekenen en lunch Voorprogramma
12.30 uur Beschouwing door Dirk Visser (tevens dagvoorzitter)

Blok 1 Het zonder winstoogmerk online hergebruiken van een foto die al gratis op internet staat
15.30 uur – 16.30 uur inleiding door Sam van Velze, paneldiscussie, discussie met de zaal n.a.v. Conclusie AG HvJ EU 25 april 2018, IEF 17655; ECLI:EU:C:2018:279 (Nordrhein-Westfalen/Renckhoff; foto Cordoba)
Panelleden o.a. Marijn Kingma, Martin Senftleben, Bernt Hugenholtz, Hanneke Holthuis, Paul Keller

Pauze

Blok 2 Het verdwijnen van de Kinderkapperstoel-leer door het Douchegoot-arrest
14.15 uur – 15.15 uur inleiding door Adonna Alkema, paneldiscussie, discussie met de zaaln.a.v. HvJ EU 21 september 2017, IEF 17662; gevoegde zaken C 361/15 P en C 405/15 P, ECLI:EU:C:2017:720, IER 2017/66 m.nt. P.G.F.A. Geerts (Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles).
Panel leden o.a. Laura Fresco, Josine van den Berg

Pauze

Blok 3 Het commercieel portretrecht, lookalike, parodie en schadevergoeding
13.00 uur – 14.00 uur inleiding door Christien Wildeman, paneldiscussie, discussie met de zaal n.a.v. Rb. Amsterdam 25 april, IEF 17658 ; Hof Amsterdam IEF 16808; Rb. Amsterdam IEF 17082 ; AMI 2018/1, p. 39 m.nt. Dommering.
Panelleden o.a. Richard van Oerle, Jacqueline Schaap, Egbert Dommering, Antoon Quaedvlieg

Pauze

16.45 – 17.30 Slotbeschouwing en wat verder ter tafel komt

Borrel