IEA 325

8 juni - VvRr voorjaarsvergadering

Voorjaarsbijeenkomst 2017 met als onderwerp: "De toekomst van toezicht"
Aanvang:             13.30 uur  (registratie vanaf 13.00 uur)
Locatie:                Bird & Bird, Zuid-Hollandplein 22 te Den Haag

Toezichthouders en zelfregulerende instanties gaan ieder op hun eigen manier met hun tijd mee. Hoe laveren zij in het huidige speelveld, en wat is hun toekomstvisie? Kom op 8 juni luisteren naar (en praten met) prominente sprekers van onder meer de Stichting Reclame Code (SRC), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Keuringsraad KOAG/KAG.

De Voorjaarsbijeenkomst zal om 13.30 uur starten met de Algemene Ledenvergadering en zal om 17.15 uur eindigen met een borrel. Het definitieve programma van deze middag volgt spoedig.

Aanmelden? Graag aanmelden vóór 2 juni 2017 via een e-mail aan het secretariaat (secretariaat@vvrr.nl).

Als u geen lid bent van de VvRr wordt uw verzoek tot deelname beschouwd als een aanmelding voor het lidmaatschap.