IEA 340

Congres ‘25 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek’ met een workshop over Boek 9 BW

25jaarNBW boek9

Maandag 20 november van 12.00-18.00 uur (met inlooplunch) Locatie: New Babylon Meeting Center, Den Haag. Graag nodigt de sector privaatrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie belangstellenden uit voor het congres ‘25 jaar NBW, met het oog op de toekomst’. Vijfentwintig jaar geleden kwam het Nieuw Burgerlijk Wetboek tot stand. Doel was de rechtsontwikkeling van het burgerlijk recht coherent en kenbaar wettelijk te verankeren. Sinds die tijd is er veel veranderd. Moderne communicatiemiddelen zijn opgekomen. Data en kennis zijn steeds toegankelijker geworden. Drones, zelfrijdende auto’s en het “internet of things” komen op ons af. De wereld is verder geïnternationaliseerd. Wat betekent dit voor het Burgerlijk Wetboek (BW)? Zijn de opvattingen over het burgerlijk recht veranderd? Is het BW klaar voor de toekomst?

 

Tijdens het congres gaan we graag met u in gesprek over deze vragen. We bieden een programma met vooraanstaande sprekers uit de wetenschap, politiek en rechtspraktijk.

De middag wordt geopend door de Minister van Veiligheid en Justitie. Dagvoorzitter is prof. mr. Ton Hartlief (advocaat-generaal bij de Hoge Raad). Sprekers in het plenaire deel zijn verder prof. dr. Ernst Hirsch Ballin (hoogleraar staatsrecht aan de Tilburg University en voormalig Minister van Justitie), mr. Ankie Broekers-Knol (voorzitter van de Eerste Kamer) en trendanalist Christine Boland.

In diverse workshops bespreken we vervolgens actuele vragen die het BW in al zijn facetten raken. Een van de workshops betreft de vermogensrechtelijke aspecten van intellectuele-eigendomsrechten. Die rechten vallen nu onder het algemene vermogensrecht van het BW. Voldoet dat of is er een bijzondere regeling nodig? Precies 20 jaar geleden verdween het idee van een Boek 9 BW van de agenda, maar het is sinds kort weer actueel. Heeft Boek 9 toegevoegde waarde voor de rechtspraktijk? Welke onderwerpen zouden daarin moeten worden geregeld? Sprekers zijn Prof. mr. J.B. Spath (Radboud Universiteit) en prof. mr. A.A. Quaedvlieg (Radboud Universiteit). Het belooft een bijzondere en inspirerende middag te worden.

We richten ons met dit congres tot wetenschappers, beleidsmakers, advocaten, notarissen, leden van de rechterlijke macht en politici. U kunt zich tot 13 november a.s. aanmelden en het volledige programma met workshops inzien via onderstaande link. Gelet op het beperkte aantal plaatsen wordt uw deelname uiterlijk op 13 november bevestigd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via https://59bfd2da1c0d1.momice.events/