IEA 376

18 oktober - Oratie Daniel Gervais The Law of Human Progress

Daniel Gervais is vorig jaar bij het Instituut voor Informatierecht (IViR) benoemd tot hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder handel- en investeringsgerelateerde aspecten van de informatiemaatschappij. In zijn inaugurele rede getiteld The Law of Human Progress bespreekt Prof. Gervais de vraag in hoeverre het IE-recht bijdraagt aan de menselijke vooruitgang, en hoe de regulering en governance van innovatie eruit zou moeten zien in de 21ste eeuw. De oratie vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Singel 411, Amsterdam), op donderdag 18 oktober, 16.00-17.00 uur. Toegang is vrij.

IEA 375

15 november - Nationaal Mediarechtcongres - ‘Het Nieuwe Mediarecht’

Europese wetgevingsinitiatieven zoals de gewijzigde Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn, de voorgestelde richtlijn Auteursrechten in de DSM en de inmiddels in werking getreden AVG geven een nieuwe dynamiek aan de media, met name bij omroepen, online diensten en interactieve media. Hoe werkt dit uit in de praktijk? Wat heeft dit voor impact op uw rechtspraktijk, en op de werkwijze van de media?
En - welke initiatieven ontplooit het Commissariaat voor de Media?

Allemaal onderwerpen die aan de orde komen tijdens het Nationaal Mediarechtcongres van deLex op 15 november 2018 te Amsterdam, samengesteld door Remy Chavannes, advocaat en partner bij Brinkhof. Met als verdere sprekers Madeleine de Cock Buning, Louise Doorman, Anke Strijbos en Anne Bekema. Bestellen

IEA 371

AIPPI - What's cooking in IP? 18 oktober

AIPPI - whats cooking in IP

AIPPI België nodigt u graag uit voor haar ontmoetingsavond op donderdag 18 oktober 2018 om 19.30u in de bar van het restaurant Cospaia, Kapitein Crespelstraat 1 te 1050 Brussel (www.cospaia.be), met volgend programma:

L’AIPPI Belgique vous invite à une soirée de rencontre le jeudi 18 octobre 2018 à 19h30 au bar du restaurant Cospaia Rue Capitaine Crespel 1, 1050 Bruxelles (www.cospaia.be), avec le programme suivant:

 

IEA 373

1 november 2018 - SGOA Academy: IT-jurisprudentie en privacyactualiteiten

Ook dit jaar organiseren we de jaarlijkse jurisprudentiebijeenkomst over IT-geschillen, dit keer uitgebreid met privacyactualiteiten. Twee associates van de SGOA geven een overzicht van de belangrijkste IT-jurisprudentie van het afgelopen jaar, waaronder HR JBZ/Alert IT 2519, Hof Amsterdam Staalbankiers /CGI, IT 2607. En de AVG: de ontwikkelingen sinds 25 mei 2018, waaronder het toezicht door de AP en Guidance vanuit Europa, de European Data Protection Board. Sprekers zijn: mr. Ernst-Jan van de Pas, IT-advocaat bij Dirkzwager law & taks en mr. Friederike van der Jagt, privacyadvocaat bij Hunter Legal.

IEA 374

2 november - VvA studiemiddag - 25 jaar Wet op de Naburige Rechten

ALV, vrijdag 2 november 2018 om 14.00 uur in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het thema van deze studiemiddag is: 25 jaar Wet op de Naburige Rechten. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Wet op de Naburige Rechten (WNR) in werking is getreden. Tijd voor reflectie en een blik vooruit. Wat heeft de wet gebracht? Welke actuele vraagstukken spelen er? Twee panels gaan aan de hand van stellingen in discussie met elkaar en met de zaal.

IEA 372

7 november - Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht

MMA 7november2018

Inschrijven Op woensdag 7 november 2018 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, de tweede intensieve jurisprudentielunch van dit jaar rondom het merken-, modellen- en auteursrecht. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Tobias Cohen Jehoram, Paul Geerts en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

IEA 353

Save the date - 31 januari 2019 - 100 jaar Lindenbaum/Cohen

Op donderdag 31 januari 2019 vindt aan de Universiteit Leiden een symposium plaats ter gelegenheid van 100 jaar Lindenbaum/Cohen
(HR 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776 (tekst)) met als voorlopige werktitel ‘onrechtmatige daad en vertrouwelijke informatie’. De onderwerpen zullen nader worden bepaald, maar in ieder geval zal er ook ruim aandacht zijn voor de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (wv 34 821). Het symposium wordt van 10 tot 17uur georganiseerd door het Leids Juridisch PAO in Leiden.