IEA 453

Voorjaarsagenda deLex

Ook in 2021 komt deLex met diverse nieuwe initiatieven en opleidingen. Online zolang het moet en offline, op locatie, zodra het weer kan. Schuif aan en blijf op de hoogte!

Het programma:

  • Donderdag 22 april: Webinar E-Privacy
  • Donderdag 29 april: Webinar Kunst en Recht, Restitutievraagstukken
  • Dinsdag 18 mei: Jurisprudentielunch Privacyrecht
  • Woensdag 19 mei: Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht
  • Woensdag 2 juni: Actualiteitenlunch Reclamerecht
  • Dinsdag 8 juni: Nationaal Octrooicongres 2021
  • Donderdag 17 juni: Benelux Merkencongres 2021
  • Woensdag 8 september: Actualiteiten Entertainment en IE

Met in het najaar: het Nationaal Mediarechtcongres 2021, Actualiteiten IT&Recht, Retailmiddag, het Nationaal Reclamerechtcongres 2021 en de Jurisprudentielunch Octrooirecht. En natuurlijk start in het najaar ook weer een nieuwe leergang van de Mr.S.K. Martens Academie.

Voor meer informatie en/of aanmelden kijk hier of mail naar info@delex.nl

IEA 459

Nederlands Octrooicongres 2021 I 08 juni en 07 oktober

Compleet, actueel en praktijkgericht, met experts uit advocatuur, bedrijfsleven, wetenschap en rechterlijke macht: ook dit jaar wordt het Nederlands Octrooicongres samengesteld door mr. drs. Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) en prof. mr. dr. Peter Blok (CIER, Gerechtshof Den Haag).

Het programma wordt verdeeld over twee middagen, op dinsdag 8 juni en donderdag 7 oktober. Aanmelden voor één van beide onderdelen is mogelijk. Meer informatie over het volledige programma volgt binnenkort.

Hieronder alvast enkele onderdelen:

IEA 460

Benelux Merkencongres 2021 I 17 juni

Compleet, actueel en praktijkgericht: het jaarlijkse Benelux Merkencongres van deLex! Voor de specialist die diepgang verwacht. Dagvoorzitters Martin Senftleben en Tobias Cohen Jehoram staan garant voor een boeiende en inspirerende dag met experts uit binnen- en buitenland. 

Tijden: 10:00 - 17:00 uur (inloop vanaf 09:30 uur)
Accreditatie: 5 PO-punten

Lees verder.

IEA 468

Studiemiddag Vereniging voor Auteursrecht I 18 juni

De Vereniging voor Auteursrecht organiseert op 18 juni het webinar “Het Auteurscontractenrecht: Transparantie – Vergoedingsaanspraak – Non usus”.

Programma :

14.00 – 14.50 uur
Evaluatie Auteurscontractenrecht met focus op: (olv. voorzitter mr. dr. Cyril van der Net)
• Transparantie
• Vergoedingsaanspraak
• Non-uses

Met bijdragen van:
Prof. mr. Bernt Hugenholtz, IViR, Universiteit van Amsterdam, dr. Stef van Gompel, IViR, Universiteit van Amsterdam, en prof. mr. Dirk Visser, Universiteit Leiden en advocaat te Amsterdam.

IEA 466

Online CIER-lezing door Sir Robin Jacob over Brexit en IE I 23 juni

Op de eerste CIER-lezing (die van aanstaande maandag 17 mei door Rianne van Rooden over het IP Action Plan) volgt snel een tweede. Op woensdag 23 juni spreekt Sir Robin Jacob over de gevolgen van de Brexit voor het IE-recht in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.
Ter stimulering en verdieping van het debat zullen twee referenten, Luke McDonagh en Alexander Tsoutsanis, ingaan op de verwachte IE-ontwikkelingen in het VK en de Brexitkwesties waar de IE-praktijk mee worstelt.  

Sir Robin Jacob heeft aangeboden in zijn lezing specifiek in te gaan op kwesties die de deelnemers interessant vinden. Suggesties kunt u indienen via secretariaatMIWPI@uu.nl.
Mede vanwege onzekerheid over de corona-beperkingen zal de lezing online plaatsvinden. Als u zich aanmeldt via secretariaatMIWPI@uu.nl, ontvangt u de link. Deelname is gratis. Met deelname zijn 2 NOvA-opleidingspunten te verdienen.

Waar: online via Teams
Wanneer: woensdag 23 juni 2021, van 15:00 tot 17:00 uur

IEA 467

VMC Studiemiddag I 25 juni

Digital Services Act: wie bepaalt wat er online gezegd en verhandeld mag worden? VMC studiemiddag, 25 juni 2021, 15.00-17.00 uur.

In 2000 nam de Europese Unie de e-commerce richtlijn aan. Daarin staat onder welke voorwaarden internetaanbieders en aanbieders van hostingdiensten gevrijwaard van aansprakelijkheid zijn voor de informatie zij namens hun klanten doorgeven of hosten. Er zijn de afgelopen 20 jaar allerlei nieuwe platformdiensten ontstaan. Denk aan Bol.com, Amazon, Marktplaats, Werkspot, Uber en natuurlijk sociale media zoals Instagram, YouTube en TikTok.De opkomst van die platformen heeft allerlei mooie dingen gebracht, maar heeft ook geleid tot de verspreiding van illegale informatie en de handel in illegale producten en diensten. De afgelopen 10 jaar hebben we diverse initiatieven gezien om dat aan te pakken. Zo kent Nederland al meer dan 10 jaar een Notice-and-takedown gedragscode, zijn er in de nieuwe Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn regels gesteld voor het tegengaan van aanzetten tot haat, is de Auteursrechtrichtlijn in 2019 aangepast, en is er een verordening voor de bestrijding van terroristische propaganda op komst. De e-commerce richtlijn bleef echter de afgelopen 20 jaar ongewijzigd. Dat gaat veranderen.

Op 15 december 2020 presenteerde de Europese Commissie een langverwacht voorstel tot herziening van de e-commerce richtlijn. Daarin wordt een nieuw horizontaal wetgevend kader voorgesteld voor de bestrijding van illegale inhoud online. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van online platformen wordt daarin opnieuw gedefinieerd. Zij krijgen er verplichtingen bij. Klanten van die bedrijven krijgen extra bescherming.

Tijdens de studiemiddag onderzoeken we wat het voorstel inhoudt en zoomen we in op een aantal onderdelen. Het webinar begint om 15.00 uur (voorafgegaan door een Algemene Ledenvergadering om 14.45 uur) en wordt rond 17.00 uur afgesloten.

Dit VMC-webinar wordt georganiseerd in samenwerking met deLex Media, de uitgever van het tijdschrift Mediaforum van de VMC. Er volgt nog nadere informatie over het programma. Zet de datum alvast in je agenda!

Indien je advocaat bent kunt je een deelname-certificaat krijgen om het gevolgde webinar voor twee opleidingspunten te kunnen opgeven bij de NOvA. Deelname is gratis voor VMC-leden en studenten.

IEA 469

VU leergang Intellectueel Eigendomsrecht

Leergang Intellectueel eigendomsrecht, VU Amsterdam. Start 2 november 2021. Van ongeautoriseerde internetdownloads en nieuwe content platforms tot investeringen in baanbrekende technologieën en marketing op basis van prestigieuze brands. Het recht van intellectueel eigendom doordringt de kenniscreatie, -overdracht en -benutting in het bedrijfsleven, bij de overheid, in scholen, universiteiten, musea en bibliotheken, en zelfs in het privéleven. Het bepaalt de spelregels voor eerlijke concurrentie en ordent de markt. Maar op welke manieren worden intellectuele eigendomsrechten eigenlijk verkregen? Hoe worden deze rechten geëxploiteerd en gehandhaafd? Hoe verstrekt de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom zich uit in de analoge en de digitale wereld?