IEA 371

AIPPI - What's cooking in IP? 18 oktober

AIPPI - whats cooking in IP

AIPPI België nodigt u graag uit voor haar ontmoetingsavond op donderdag 18 oktober 2018 om 19.30u in de bar van het restaurant Cospaia, Kapitein Crespelstraat 1 te 1050 Brussel (www.cospaia.be), met volgend programma:

L’AIPPI Belgique vous invite à une soirée de rencontre le jeudi 18 octobre 2018 à 19h30 au bar du restaurant Cospaia Rue Capitaine Crespel 1, 1050 Bruxelles (www.cospaia.be), avec le programme suivant:

 

19:30 – 20:00u Ontvangst / Acceuil
20:00 – 20:15u Introductie/Introduction – Dominique Kaesmacher
Voorzitster Belgische groep AIPPI / Présidente Groupe belge AIPPI
20:15 – 21:15u What's cooking in IP? – over de bescherming van kookrecepten door het IP / sur la protection des recettes de cuisine par la PI
Guillaume Taeke Advocaat aan de Doornikse balie/Avocat au barreau de Tournai
21:15 – 23:00u Netwerkevent met een drankje / Réception - Networking

---------------------------------------------------------------------------------
Het event is open voor leden en niet-leden, jong of minder jong. Het inschrijvingsgeld is ter plaatse te betalen.

Wij nodigen u van harte uit om deze uitnodiging ruim te verspreiden rondom u, vooral onder de jongeren, juristen, advocaten of gemachtigden binnen uw omgeving, kantoor, vereniging, universiteit, bedrijf, enz.

Inschrijven op voorhand is verplicht, ten laatste op 15 Oktober, via een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer aan het secretariaat: aippi@arnold-siedsma.be.

Meer inlichtingen kan u bekomen bij sarah.vandenbrande@curia.be. Met vriendelijke groeten, Namens AIPPI en BNVBIE,
---------------------------------------------------------------------------------
La soirée est ouverte aux membres et aux non-membres, jeunes ou moins jeunes. L’inscription est à payer sur place.

Nous vous invitons cordialement à diffuser largement l'invitation autour de vous, spécialement aux jeunes, juristes, avocats ou mandataires, au sein de votre entourage, cabinet, association, université, entreprise, etc.

Inscription au préalable obligatoire, pour le 15 octobre au plus tard, par e-mail avec votre nom, adresse et numéro de téléphone auprès du secrétariat: aippi@arnold-siedsma.be.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de sarah.vandenbrande@curia.be.

Bien à vous,

Au nom de l’AIPPI et de l’ANBPPI,

Dominique Kaesmacher en André Clerix