IEA 396

IE Zomerforum 27 juni 2019

Het is inmiddels traditie en een mooie afsluiting van het academisch jaar: het jaarlijkse IE Zomerforum in juni. Informeel, verrassend en sterk van inhoud, onder de bezielende leiding van Dirk Visser (Universiteit Leiden/Visser Schaap & Kreijger). Deze editie vindt plaats op donderdag 27 juni, bij Spaces Amstel, waar we kunnen eindigen met een ‘rooftop’borrel uitkijkend over de stad.

Het thema? "Schuld en Boete in het auteursrecht". 

Het programma

Zoals elk jaar passeren drie onderwerpen de revue, uitgebreid besproken door drie deskundige panels. Dit jaar met een eeuwenoud thema dat actueel lijkt te worden in het Auteursrecht: “Schuld en Boete”.
U kunt mee praten en mee discussiëren over de onderstaande stellingen.

Panel 1 – Fotoauteursrecht en de schadeclaim-industrie: een onvoorspelbare markt, maar is er een oplossing? 
Met een toename van zoektochten van fotografen en advocaten naar inbreukmakende foto’s op het internet neemt ook het aantal schadevergoedingszaken toe. Daarbij lijkt het er steeds meer op dat vergoedingen het karakter krijgen van punitive damages.
Is dit echter wel toegestaan in het civiele recht? En hoe kan rechtsonzekerheid worden voorkomen?

Oplossingen worden besproken door: Thijs van Aerde (Houthoff); Job Hengeveld (Hengeveld Advocaten); Charlotte Meindersma (Charlotte’s Law); Soraya Titaley
Inleider: Anne Bekema (Le Poole Bekema)

 

Panel 2 – De particulier is vrij, alle verantwoordelijkheid naar het platform 
Tijdens deze paneldiscussie staat de vraag centraal of de particulier zonder winstoogmerk uitgesloten moet worden van aansprakelijkheid voor inbreuken op platforms. Is het wenselijk dat platforms, net als in artikel 17 lid 2 DSM Richtlijn, volledige verantwoordelijkheid dragen voor inbreukmakende content van particulieren?

In het panel zitten de volgende leden: Christine Wildeman (Kennedy Van der Laan); Jochem Donker (Cedar); Marijn Kingma (Höcker Advocaten); Marcel de Zwaan (Bremer & De Zwaan)
Inleider: Bernt Hugenholtz (IViR, Universiteit van Amsterdam)


Panel 3 – Praktische gevolgen van het online beschikbaar maken van out-of-commerce werken door instellingen van cultureel erfgoed
Op grond van artikel 8 DSM Richtlijn kunnen CBO’s licenties sluiten met instellingen van cultureel erfgoed om werken die niet meer in de handel zijn openbaar te maken in hun online archief. Vervolgens kan iedere willekeurige partij, ook met winstoogmerk, een embedded hyperlink plaatsen naar deze werken. Wat zijn de gevolgen van artikel 8 DSM Richtlijn in de praktijk? En kan het recht om embedded hyperlinks te plaatsen worden beperkt? Deze vragen worden in de derde paneldiscussie besproken.

In dit panel nemen deel: Paul Keller (Publicspace.online); Vincent van den Eijnde (Pictoright); Stef van Gompel (IViR, Universiteit van Amsterdam), Maartje Hülsenbeck (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid), Alfredo dos Santos Gil (NPO)
Inleider: Sam van Velze (bureau Brandeis)

Na de slotbeschouwing en wat verder ter tafel komt volgt een rooftop borrel vanaf 17.30 uur.

Datum en tijd: donderdag 27 juni 2019, 12.30 – 17.30 uur
Locatie: Spaces Amstel, Mr. Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam
Accreditatie: 4 PO-punten

* Redactietarieven gelden voor redactieleden van deLex publicaties. Bij overige tarieven geldt het hoogst passende tarief