IEA 353

Save the date - 31 januari 2019 - 100 jaar Lindenbaum/Cohen

Op donderdag 31 januari 2019 vindt aan de Universiteit Leiden een symposium plaats ter gelegenheid van 100 jaar Lindenbaum/Cohen
(HR 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776 (tekst)) met als voorlopige werktitel ‘onrechtmatige daad en vertrouwelijke informatie’. De onderwerpen zullen nader worden bepaald, maar in ieder geval zal er ook ruim aandacht zijn voor de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (wv 34 821). Het symposium wordt van 10 tot 17uur georganiseerd door het Leids Juridisch PAO in Leiden.

 

Voor full time academici, rechters en studenten is deelname gratis. Anderen betalen € 200,-. Leidse alumni en sponsors van IE Forum genieten 10% korting (niet cumulatief). Nadere informatie volgt.

Personen die een bijdrage willen leveren aan de symposiumbundel over een thema dat te maken heeft met ‘onrechtmatige daad en vertrouwelijke informatie’ kunnen tot 1 september 2018 een voorstel daartoe mailen aan de secretaris van de symposiumcommissie mw. dr. mr. Charlotte Vrendenbarg.

“dat onder onrechtmatige daad is te verstaan een handelen of nalaten, dat òf inbreuk maakt op eens anders recht, òf in strijd is met des daders rechtsplicht òf indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed, terwijl hij door wiens schuld tengevolge dier daad aan een ander schade wordt toegebracht, tot vergoeding daarvan is verplicht;

O., dat onder dit begrip zeker valt de daad van hem, die tot eigen baat, door giften en beloften den bediende van een concurrent overhaalt de beroepsgeheimen van zijn meester aan dezen afhandig te maken en aan hemzelven te openbaren”.

Symposiumcommissie: Prof. mr. A.G. Castermans, Prof. mr. E. Koops, Prof. mr. H.B. Krans, Prof. mr. S.F. Sagel, prof. mr. D.J.G. Visser (voorzitter), dr. mr. C.J.S. Vrendenbarg (secretaris)