IEA 449

Seminar Franchisewet: Verdieping – Seminar 2

Per 1 januari 2021 treedt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe Franchisewet in werking. 
Uiteraard heeft deze wet gevolgen voor zowel franchisenemers als -gevers en u als professional in het vakgebied. 
De gevolgen voor franchise-overeenkomsten, contracten, privacyaspecten en marketing zijn aanzienlijk. 
Bert-Jan van den Akker, Esther Brons en Eva de Vries nemen u gedurende vier seminars mee door de algemene en praktische aspecten van deze nieuwe wet. 

Deelseminar 2 

Donderdag 21 januari 2021, 09.30 – 11.00 uur 
Verdieping van de nieuwe Franchisewet door Esther Brons-Stikkelbroeck, met aandacht voor: 
- Het begrip franchise-overeenkomst en de afgeleide formule; 
- Goed franchisegever, goed franchisenemer; 
- Het (precontractuele) informatiedossier; 
- De standstill-periode; 
- De goodwillregeling; 
- Het postcontractuele non-concurrentiebeding; 
- Het instemmingsrecht; 
- De gevolgen van non-compliance. 

Deze seminar vindt online plaats. Kijk hier voor meer informatie.