IEA 447

Seminars Franchisewet

Per 1 januari 2021 treedt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe Franchisewet in werking. 
Uiteraard heeft deze wet gevolgen voor zowel franchisenemers als -gevers en u als professional in het vakgebied. 
De gevolgen voor franchise-overeenkomsten, contracten, privacyaspecten en marketing zijn aanzienlijk. 
Bert-Jan van den Akker, Esther Brons en Eva de Vries nemen u gedurende vier seminars mee door de algemene en praktische aspecten van deze nieuwe wet.

Het programma

Donderdag 17 december 2020, 09.30 – 10.30 uur
Inleiding in het franchiserecht en IE door Bert-Jan van den Akker                                                                                                    

- Introductie van franchiserecht 
- Franchise & IE 
- De Franchiseformule 
- Huisstijl 
- Winkelinrichting 
- KnowHow 
- Handelsnaam 
- Merken 
- Licenties 
- De nieuwe Franchisewet

Donderdag 21 januari 2021, 09.30 – 11.00 uur
Verdieping van de nieuwe Franchisewet door Esther Brons-Stikkelbroeck, met aandacht voor:

- Het begrip franchise-overeenkomst en de afgeleide formule
- Goed franchisegever, goed franchisenemer
- Het (precontractuele) informatie dossier
- De standstill-periode
- De goodwillregeling
- Het postcontractuele non-concurrentiebeding
- Het instemmingsrecht
- De gevolgen van non-compliance

Donderdag 4 februari 2021, 09.30 – 10.30 uur
Verdieping franchise en privacy aspecten door Eva de Vries. Met onder andere aandacht voor:

- Gegevensverwerkingen en franchiseformules
- Rolverdeling en verantwoordelijkheden van franchisegever, franchisenemer en dienstverleners
- Privacy verplichtingen en afspraken tussen franchisegever en franchisenemer
- Direct marketing en loyalty
- Direct marketing en loyalty – de ePrivacy Verordening
- Gebruik van zwarte lijsten in de franchiseketen
- Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Donderdag 25 februari 2021, 09.30 – 10.30 uur
Praktijk nieuwe franchisecontracten. Spreker wordt later bekendgemaakt. Deze seminars vinden online plaats

Kijk hier voor meer informatie.