IEA 467

VMC Studiemiddag I 25 juni

Digital Services Act: wie bepaalt wat er online gezegd en verhandeld mag worden? VMC studiemiddag, 25 juni 2021, 15.00-17.00 uur.

In 2000 nam de Europese Unie de e-commerce richtlijn aan. Daarin staat onder welke voorwaarden internetaanbieders en aanbieders van hostingdiensten gevrijwaard van aansprakelijkheid zijn voor de informatie zij namens hun klanten doorgeven of hosten. Er zijn de afgelopen 20 jaar allerlei nieuwe platformdiensten ontstaan. Denk aan Bol.com, Amazon, Marktplaats, Werkspot, Uber en natuurlijk sociale media zoals Instagram, YouTube en TikTok.De opkomst van die platformen heeft allerlei mooie dingen gebracht, maar heeft ook geleid tot de verspreiding van illegale informatie en de handel in illegale producten en diensten. De afgelopen 10 jaar hebben we diverse initiatieven gezien om dat aan te pakken. Zo kent Nederland al meer dan 10 jaar een Notice-and-takedown gedragscode, zijn er in de nieuwe Audiovisuele Mediadienstenrichtlijn regels gesteld voor het tegengaan van aanzetten tot haat, is de Auteursrechtrichtlijn in 2019 aangepast, en is er een verordening voor de bestrijding van terroristische propaganda op komst. De e-commerce richtlijn bleef echter de afgelopen 20 jaar ongewijzigd. Dat gaat veranderen.

Op 15 december 2020 presenteerde de Europese Commissie een langverwacht voorstel tot herziening van de e-commerce richtlijn. Daarin wordt een nieuw horizontaal wetgevend kader voorgesteld voor de bestrijding van illegale inhoud online. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van online platformen wordt daarin opnieuw gedefinieerd. Zij krijgen er verplichtingen bij. Klanten van die bedrijven krijgen extra bescherming.

Tijdens de studiemiddag onderzoeken we wat het voorstel inhoudt en zoomen we in op een aantal onderdelen. Het webinar begint om 15.00 uur (voorafgegaan door een Algemene Ledenvergadering om 14.45 uur) en wordt rond 17.00 uur afgesloten.

Dit VMC-webinar wordt georganiseerd in samenwerking met deLex Media, de uitgever van het tijdschrift Mediaforum van de VMC. Er volgt nog nadere informatie over het programma. Zet de datum alvast in je agenda!

Indien je advocaat bent kunt je een deelname-certificaat krijgen om het gevolgde webinar voor twee opleidingspunten te kunnen opgeven bij de NOvA. Deelname is gratis voor VMC-leden en studenten.